✅ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน (MM) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจ้งข้อราชการ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงานโครงการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม และเกษตรอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์