ทรงพระเจริญ
ข้าพพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ